Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Alec
Diplomat
Heidi
Politisk chefredaktör
Heidi
Bildningsdirektör. Bild: JyriLaitinen.fi
Mikael
VD
Eva
Riksdagsledamot
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
VD
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
VD
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
F.d. statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
f.d. riksdagsledamot
Kristina
Direktör
Thomas
Kansler emeritus
Jussi
Laitinen
Presentation
Jussi Laitinen är sedan januari 2018 VD på Sigrid Juselius Stiftelse. Tidigare var Laitinen VD på Aktia från 2008 till mars 2017, då han gick i pension. Före detta hade han gjort karriär i bl.a. Föreningsbanken i Finland, Merita Bank, Merita Nordbanken, Nordea Bank och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Därtill innehar Laitinen förtroendeuppdrag i bl.a. Sigrid Juselius stiftelsen, Stiftelsen Arcada, Helsingin seudun kauppakamari, Finansbranschens Centralförbund, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning samt Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Laitinen har dessutom verkat som ordförande för HEX, Helsingfors börs. Till sin utbildning är Laitinen ekon.mag.