Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Alec
Diplomat
Heidi
Politisk chefredaktör
Heidi
Bildningsdirektör. Bild: JyriLaitinen.fi
Mikael
VD
Eva
Riksdagsledamot
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
VD
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
VD
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
F.d. statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
f.d. riksdagsledamot
Kristina
Direktör
Thomas
Kansler emeritus
Pär
Stenbäck
Presentation
Pär Stenbäck var åren 1970-1985 riksdagsman samt undervisningsminister 1979-82 och utrikesminister 1982-1983. Därtill har han varit Svenska folkpartiets ordförande 1977-1985. Åren 1985-88 var Stenbäck generalsekreterare för Finlands Röda Kors och åren 1988-1992 generalsekreterare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Genève. Idag är han ordförande för delegationen för svenska ärenden vid Helsingfors Universitet, Finlands barn- och ungdomsstiftelse och för senaten i Europeiska kulturparlamentet. Därtill fungerar han som oberoende övervakare för Internationella Röda Korset i Israel-Palestina (MDA-PRCS). Han förlänades ministertiteln 1999.