Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Alec
Diplomat
Heidi
Politisk chefredaktör
Heidi
Bildningsdirektör. Bild: JyriLaitinen.fi
Mikael
VD
Eva
Riksdagsledamot
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
VD
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
VD
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
F.d. statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
f.d. riksdagsledamot
Kristina
Direktör
Thomas
Kansler emeritus
Peter
Stenlund
Presentation
Peter Stenlund var Utrikesministeriets statssekreterare från mars 2014 till februari 2018. Stenlund är nu Ledande sakkunnig och sköter specialuppdrag på UM innan sin pensionering hösten 2018. Stenlund var åren 2010-2014 understatssekreterare med ansvar för bl.a utrikesministeriets administration, ekonomi och medborgartjänster och hör till UMs tjänstemannaledningsgrupp.  Åren 2006-2010 var Finlands ambassadör i Oslo. Före det tjänstgjorde han vid ambassaden i Stockholm. Han inledde sin karriär vid utrikesministeriet år 1995 som specialrådgivare för Europa-ministern och var därefter chef för det nordiska sekretariatet. Vid utrikesministeriets östlinje har han arbetat som konsultativ tjänsteman för EU:s nordliga dimension samt i uppgifter i anslutning till Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Före diplomatkarriären var Stenlund bl.a. partisekreterare för Svenska folkpartiet åren 1981-95.