Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Thomas
Wilhelmsson
Presentation
Thomas Wilhelmsson är professor i civil- och handelsrätt och innehade ställningen som Helsingfors universitets rektor 2008-2013, under vilken tid den djuptgående universitetsreformen genomfördes. 2013-2017 var Wilhelmsson universitetets kansler. Mellan åren 1998 och 2008 fungerade Wilhelmsson som universitetets prorektor med ansvar för svenska- och internationella ärenden. Han har publicerat ett flertal publikationer inom avtals- , konsument- och europarätten. Wilhelmsson är hedersdoktor vid universiteten i Uppsala, Oslo och Tartu och år 2011 tilldelades han det nordiska juristpriset från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Wilhelmsson är  kansler emeritus och rektor emeritus och är sedan januari 2018 styrelseordförande för Åbo Akademi.