Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Stefan
Mutanen
Presentation

Stefan Mutanen var verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan till sin pensionering sommaren 2018. Han fungerade som VD från år 2002 och var före det chef för Mjölbolsta friskvårdsdistrikt.Stefans arbetsuppdrag inom den kommunala sektorn har omfattat uppgiften som föreståndare för åldringshemmet Svedjahemmet och Ekenäs arbetscentral samt socialdirektör i Karis och regionchef för Karis kurscenter under en tidsperiod från 1978 till 1999. För närvarande har Stefan Mutanen följande betydande förtroendeuppdrag: styrelseordförande i Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande för yrkesinstitutet Prakticum och styrelseordförande i Karis-Pojo Sparbanksstiftelse. År 2012 erhöll Stefan titeln socialråd.