Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Rolf
Jansson
Presentation
Rolf Jansson utnämndes till verkställande direktör för VR-Group Ab i oktober 2016. Innan dess var Jansson direktör för logistikdivisionen 2011-2016 och koncernens utvecklingsdirektör 2009-2011. Före sin karriär på VR-Group Ab var han Executive Director för Nordea Corporate Finance 2007-2009 och före det var han Principal på Booz Allen Hamilton 1999-2007. Han har styrelseuppdrag bland annat i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Sarlin Group, East Office och Palta (Palvelualojen työnantajat). Till sin utbildning är Jansson diplomingenjör från Tekniska Högskolan TKK och ekon.mag från Hanken i Helsingfors.