Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Alec
Diplomat
Heidi
Politisk chefredaktör
Heidi
Bildningsdirektör. Bild: JyriLaitinen.fi
Mikael
VD
Eva
Riksdagsledamot
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
VD
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
VD
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
F.d. statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
f.d. riksdagsledamot
Kristina
Direktör
Thomas
Kansler emeritus
Rolf
Jansson
Presentation
Rolf Jansson utnämndes till verkställande direktör för VR-Group Ab i oktober 2016. Innan dess var Jansson direktör för logistikdivisionen 2011-2016 och koncernens utvecklingsdirektör 2009-2011. Före sin karriär på VR-Group Ab var han Executive Director för Nordea Corporate Finance 2007-2009 och före det var han Principal på Booz Allen Hamilton 1999-2007. Han har styrelseuppdrag bland annat i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Sarlin Group, East Office och Palta (Palvelualojen työnantajat). Till sin utbildning är Jansson diplomingenjör från Tekniska Högskolan TKK och ekon.mag från Hanken i Helsingfors.