Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Petra
Theman
Presentation
Petra Theman är diplomat. Theman har blivit utnämnd till minister på Finlands ambassad i Peking fr.o.m. augusti 2019. Tidigare var hon var chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet och generalsekreterare för Finland Promotion Board 2014-2018 och har utöver det arbetat med frågor som berör USA, Latinamerika, Syd-Europa, utrikeshandel, kommunikation och administrativa frågor. Hon har arbetat på ambassaderna i Buenos Aires och Stockholm och bekantar sig som bäst med frågor som berör Kina. Åren 2008-2013 var hon VD för Favex, Finnish Film & Audiovisual export, numera en del av Audiovisual Producers of Finland. Hon har även varit kommunikationschef inom IT-industrin och har erfarenhet som sträcker sig från mexikanska ungdomsfängelsen till internationella organisationer och styrelsearbete i bl.a. Filmstiftelsen.Theman är pol.mag. från Åbo Akademi.