Ansökan till Ledarskapsakademin

Ansökan lämnas in via ansökningsformuläret (nedan) mellan 08.04 -29.04.2021 (0:00).

Ansökan består av ditt CV och din fritt formulerade ansökan, där vi gärna önskar att du berättar om dig själv, din motivation, ditt samhällsintresse och varför du söker till Ledarskapsakademin.

Du skall också svara på frågorna i ansökningsformuläret där du också laddar upp ditt CV och ditt fritt formulerade motivationsbrev (max 1 sida, pdf-format). Ditt brev skall vara på svenska men CV:t kan vara på svenska, finska eller engelska.

Programmet ordnas främst i Helsingfors, under fyra moduler. En modul räcker i snitt en och en halv dag. Då du har blivit antagen förväntas du delta i alla fyra moduler, för att försäkra dig om att du får ut mesta möjliga av utbildningen, av nätverket och för gruppgemenskapens skull.

Under 2020 har modulerna förverkligats digitalt pga coronapandemin. Modulerna kommer att ordnas fysiskt så fort läget tillåter det.

Program 14:

Modul 1: 11-12.11.2021
Modul 2: 10-11.02.2022
Modul 3: 12-13.05.2022
Modul 4: 15-16.09.2022

 

Vänligen notera följande: Efter att ansökningarna har kommit in förbehåller sig styrgruppen rätten att välja en grupp som representerar en så stor mångfald som möjligt. Det betyder att vi väljer individer som är möjligast olika med tanke på bakgrund, kön, ålder, boningsort, utbildning, arbetserfarenhet och samhällsintresse. Det gör vi för att säkerställa att det blir tillräckligt bra diskussioner i gruppen och för att deltagarna skall bilda en så heterogen grupp som möjligt.

Inom juni 2021 får alla sökanden information om antagningsresultaten.

Om du har frågor gällande ansökan så var gärna i kontakt med verksamhetsledare Nora Ridgewell,tel. 040 4506750 eller namn.efternamn@akademin.fi.