Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Kontakt

Nora Ridgewell
Verksamhetsledare
+358-40-4506750
förnamn.efternamn@akademin.fi

 

Ledarskapsakademins styrgrupp


Thomas Wilhelmsson
Kansler emeritus,
styrgruppens ordförande


Anna Jern-Houttu
Director, Operational Development Office at Cargotec


Eva Liljeblom
Professor, Hanken


Magnus Öster
Direktör, Svenska Bildningsförbundet r.f.


Malin Ahlström
Concept Owner, Aktia Bank Abp


 


Niklas Talling

Förvaltningsdirektör,
Samfundet Folkhälsan


Peter Stenlund

F.d. statssekreterare,
Utrikesministeriet